Verkko-oppimisen työkalujen ydintä ovat kurssien toteutuksiin ja arviointiin liittyvät toiminnot. Priima tarjoaa näihin tarpeisiin monipuolisesti työkaluja: kurssit voivat olla vain selailtavaa sisältöä tai erilaisilla läpäisyehdoilla suoritettavia tehtäväkokonaisuuksia. Arviointi voidaan joko automatisoida alusta loppuun tai niin haluttaessa määritellä kokonaan asiantuntijatarkastajien tekemäksi. Olivatpa organisaation ja kurssien tarpeet millaiset hyvänsä, Priima tukee joustavasti verkko-opetuksen erilaisia toteutuksia.

Opiskelijalle varsinaisten suoritusten rinnalla tärkeitä ovat verkko-oppimisessa hankitun osaamisen ja kurssisuoritusten todentaminen ja näyttäminen niin, että ne täydentävät omaa osaajaprofiilia. Kun täydennämme osaamistamme, haluamme kertoa siitä muillekin. Syksyn aikana olemme Priiman kehitystiimissä tehneet töitä sen eteen, että voimme tukea entistä paremmin verkko-opiskelijoiden tarpeita.

Osaamismerkkejä Priiman verkkokursseista

Digitaalisia osaamismerkkejä varten kehitetyn työkalun, Open Badge Factoryn, integrointi Priimaan antaa mahdollisuuden myöntää automaattisesti osaamismerkkejä Priimassa suoritetuista kursseista. Osaamismerkkien käyttöönotto sujuu hetkessä, kun organisaatio on hankkinut Open Badge Factory -lisenssin.

Ympäristön hallinnoija kytkee Open Badge Factoryn Priimaan ja kurssien hallinnoijat määrittelevät, mitä merkkejä hyväksytystä kurssisuorituksesta myönnetään.

Open Badge Factoryn kytkeminen Priimaan käy nopeasti ja helposti!

Kurssin suoritusmerkinnän yhteydessä jokaiselle käyttäjälle lähetetään sähköpostitse tieto osaamismerkin myöntämisestä. Merkin hyväksymällä opiskelija voi liittää uuden merkkinsä omaan Open Badge Passport -palveluunsa ja jakaa sen muille nähtäväksi. Osaamismerkit voi luonnollisesti näyttää myös Priiman sisällä omassa käyttäjäprofiilissaan.

Kurssien ja ympäristön hallinnoijat puolestaan näkevät raporteista, mitä osaamismerkkejä Priiman verkkokursseilta on myönnetty. Kehitystyömme osaamismerkkien parissa jatkuu edelleen ensi keväänä, ja paljon uutta mielenkiintoista on luvassa.

Todistettavasti kouluttautunut

Digitaalisia osaamismerkkejä perinteisempi tapa tehdä osaaminen näkyväksi on myöntää kursseista todistus. Perinteisellä todistuksella on edelleen paikkansa erityisesti lakisääteisissä koulutuksissa. Tätäkin Priima tukee sujuvasti.

Kurssin hallinnoija voi halutessaan käyttää todistustoimintoa. Lisäsimme syksyn aikana Priiman todistuksen sisällön määrittelyyn lisää vaihtoehtoja, ja todistuksista saakin nyt entistä tarkemmin oman organisaation tarpeita vastaavan.

Todistuksen logoksi asetetaan oletuksena Priima-ympäristöön valittu oman organisaation logo, mutta haluttaessa todistukseen voi valita erikseen tätä tarkoitusta varten laaditun logon. Todistuksen otsikointia, kuvausta ja sisältöjen järjestystä voi valikoida kurssin asetuksista. Allekirjoituksen voi joko ladata valmiina kuvatiedostona todistuksen loppuun tai todistukseen voi varata tilan henkilökohtaiselle allekirjoitukselle.

Valmiiksi määritelty todistus on kurssin hyväksytyn suorituksen jälkeen heti valmis. Suoritettuaan kurssin opiskelija voi itse ladata todistuksensa pdf-dokumenttina, ja halutessaan hän voi tietysti myös tulostaa todistuksensa paperille.

Pysy mukana jatkuvassa kehityksessä

Priima kehittyy kovaa vauhtia, ja jokaisessa päivityksessä teemme lisää erinomaista oppimista tukevia uudistuksia. Nyt mainittujen ominaisuuksien lisäksi olemme syksyn aikana tehneet määrätietoisesti työtä muun muassa kouluttajien työtä tukevien seurantatoimintojen parissa. Mielenkiintoista kerrottavaa riittää jatkossakin – tilaa uutiskirjeemme ja pysyt kuulolla!

Joulukuisin terveisin,
Ville & Priima-tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *