Priima-vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Toimintoja on kehitetty eteenpäin ja uusia ominaisuuksia on myös julkaistu iso nippu. Katseet on suunnattu nyt vahvasti eteenpäin: mitä ja millainen Priima on tulevaisuudessa. 

Vahvistusta pohdinnoille ja suuntaviivoille saatiin Learning Technologies 2020 -tapahtumasta Lontoosta helmikuussa: osaamiskeskeisyys ja yhteisöllisyys ovat meille todella tärkeitä trendejä. Oppiminen, tietyn osaamisen tai taidon haltuun ottaminen, ei aina edellytä kokonaisen kurssin suorittamista tai pitkää opintopolkua. Esimerkiksi mikro-oppimisella voidaan kehittää omaa osaamista nopeasti ja on tärkeää, että saavutettu osaaminen tunnustetaan jo oppimispolun aikana, ei vasta loppuhuipennuksena. 

Joustavaa ja nopeaa kehittämistä 

Iteroiva kehittämissykli mahdollistaa sen, että tietty ominaisuus tai toiminto voidaan julkaista tuotantoon nopeasti ja jatkaa saman tien kehittämistä eteenpäin. Näin voidaan hyödyntää myös saatua palautetta jatkokehittämisen tukena. Osaamismerkkien hyödyntäminen Priimassa on mainio esimerkki ketterän kehittämismenetelmän vahvuudesta: ensin julkaistiin kurssitasoinen osaamismerkki ja seuraavaksi on tulossa kappalekohtainen osaamismerkki – ja työ jatkuu tietysti tästäkin eteenpäin.

Kehittämistyö etenee koko ajan, mutta samalla saadaan jo uusia ominaisuuksia nopeasti käyttöön. Moni kehitettävä ominaisuus tai toiminto liittyy myös vahvasti laajempaan kehittämiskokonaisuuteen. Esimerkiksi huhtikuussa Priimassa julkaistu dynaaminen ryhmä on oiva väline mm. oppimispolkujen kehittämiseen jatkossa, mutta jo nyt sillä voi lähteä toteuttamaan vaikkapa kurssilta toiselle poluttamista.

Roadmap – suuntaviivoja eteenpäin

Roadmap on yksi tuotekehityksen tärkeä työväline. Se ohjaa toimintaa, mutta toisaalta myös muuttuu ja muotoutuu kehittämistyön tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Julkaisimme ensimmäisen version alkuvuodesta, ja jo nyt roadmap on elänyt siitä hetkestä todella paljon eteenpäin! Meille on tärkeää kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja siksi saadut palautteet sekä toiveet vaikuttavat vahvasti Priiman roadmapiin. 

Asiakkaidemme tarpeisiin reagoiden olemmekin alkuvuodesta kaavailtujen päivitysten lisäksi tehneet lukuisia pienempiä päivityksiä täydentäen Priimaa vastaamaan uusia asiakkaillamme esiin nousseita tarpeita. Seuraava pienempi päivitys tuo taas mukanaan yhden tällaisen toteutuksen: loppukäyttäjille itselleen Priima-käyttäjäksi rekisteröitymisen mahdollistava asetus eli itserekisteröityminen tulee vielä huhtikuun aikana tuotantoon.

Nyt suunnittelijan katseemme kohdistuu jo kesäkuuta kohti: siellä on luvassa paljon mielenkiintoisia uudistuksia. Täydennämme Priiman LTI-ominaisuuksia (Learning Tools Interoperability), lisäämme mahdollisuuden valita joustavasti sisääntulonäkymiä eri käyttäjäryhmille ja täydennämme raportointitoimintoja. Priiman kehittämisen keskiössä kulkeva osaamiskeskeisyys tuodaan seuraavaksi Kurssivalikoima-näkymään. Jatkossa opiskelija voi katsoa oppimisen mahdollisuuksiaan myös listaamalla kaikki tarjolla olevat osaamismerkit kurssien sijasta. Näin hän näkee helposti, mitä osaamista hän itselleen voi hankkia ja mitä hänen on tehtävä sen saavuttaakseen. Tuskin maltamme odottaa kesäkuuta!

Ville, Henna-Riikka & Priima-tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *