Osaamisen hankkiminen tai työn tekeminen ei välttämättä enää tapahdu tietyssä fyysisessä paikassa tai tilassa. Priima-tiimi jatkaa työtään taas täysilukuisena lomakauden päätyttyä etäpisteissä, toimistoilla ja verkossa. Syksyn tuotekehityskohteista kirjoitamme blogissa lisää tuonnempana, mutta nyt on hyvä kerrata alkukesästä tehdyssä Priima-päivityksessä tulleita parannuksia. 

Keskeisenä uudistuksena laajensimme Priiman käyttötapoja mahdollistamalla kurssien jakamisen myös Priiman ulkopuolelle. Toteutus perustuu verkko-opetuksessa laajasti käytössä olevaan Learning Tools Interoperability (LTI) -teknologiaan ja kurssien jakaminen on verrattain yksinkertaista. Kun LTI-palvelu on aktivoitu Priimassa, ympäristön hallinnoija voi poimia liittämiseen tarvittavat tiedot kurssien hallintatyökalusta ja linkittää Priima-kurssin toiselle alustalle. Kurssien jakomahdollisuus LTI-teknologialla on maksullinen lisäpalvelu, jonka aktivoimme tilauksen yhteydessä.

Oikea aloitusnäkymä erilaisiin tarpeisiin

Myös Priiman sisäisissä työkaluissa teimme tärkeitä uudistuksia saamamme asiakaspalautteen pohjalta ja räätälöitävyys on laajentunut jälleen. Tähän asti kaikilla käyttäjillä on ensimmäisenä näkymänä ollut Priiman työpöytä, josta käyttäjä näkee yleiskatsauksen kaikkeen toimintaansa verkkokursseilla ja näkee helposti käynnissä olevien kurssien ja niiden tehtävien etenemistilanteen. Yksistään tällainen näkymä ei kaikissa tilanteissa riitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Asiakkaillamme on sellaisiakin käyttäjäryhmiä, joiden on tarkoitus käydä suorittamassa Priimassa vain yksi koulutus: esimerkiksi koko henkilöstölle tarkoitettu Code of Conduct -kurssi. Silloin voidaan tälle joukolle osoittaa aloitusnäkymäksi kyseinen kurssi. Käyttäjät siis pääsevät kirjautumaan suoraan sille kurssille, josta he saavat tarvitsemaansa osaamista. Vain yhtä kurssia suorittava ei tarvitse yhteenvetoa kaikista kursseista, vaan juuri sen yhden hänelle kohdennetun kurssin. 

Jos taas organisaatiossa nimenomaan halutaan rohkaista henkilöstöä käyttämään tarjolla olevaa koulutustarjontaa mahdollisimman laajasti, voidaan aloitusnäkymäksi valita Priiman kurssivalikoima, josta itse kukin voi helposti poimia omaan koulutustarpeeseen ja kiinnostuksen kohteisiin sopivat koulutukset. 

Koko koulutusprosessi haltuun mutkattomasti.

Kun kurssivalikoima kohdennetaan aloitusnäkymäksi, kannattaa määritellä ympäristön hallinnassa kuvaavat avainsanat luokittelemaan koulutuksia ja liittää kurssivalikoimaan lisättäviin kursseihin sopivat avainsanat koulutusalan mukaan. Silloin henkilöstö pystyy nopeasti kurssivalikoiman suodatustoimintoja käyttämällä löytämään ja poimimaan itseään eniten kiinnostavat kurssit.

Osaaminen paremmin esiin

Osa asiakkaistamme on ottanut Priiman rinnalle käyttöön myös Open Badge Factory -palvelun tukeakseen vielä paremmin osaamisen näkyväksi tekemistä. Lisäsimme kurssivalikoiman yhteyteen Osaamismerkit-näkymän, joka esittelee Priimassa tarjolla olevat osaamismerkit ja näyttää, mitä osaamista verkko-opiskelija voi Priiman kursseilta itselleen saada. Uudesta näkymästä verkkoympäristön käyttäjä näkee helposti, mitä hänen osaamistaan laajentavaa sisältöä on tarjolla ja voi poimia itselleen sopivat kurssit.

Eipä siis ihme, että Priiman käyttäjäkunta kasvaa koko ajan ja verkkokursseilla kartutettu osaaminen lisääntyy vauhdilla. Verkko-opiskelun seurantaan Priima tarjoaa monipuoliset raportointityökalut, joihin jälleen lisäsimme uusia ominaisuuksia. Raporteissa sekä hakukriteerit että raportin sisällön saa nyt valittua entistä tarkemmin organisaation tarpeita vastaavaksi.

Olemme jo aloittaneet uusia mielenkiintoisia tuotekehitysprojekteja ja lanseeraamme upean Priima Akatemian syksyllä, mutta näistä lisää tuonnempana.

Syysterveisin,
Ville, Henna-Riikka ja Priima-tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *