Priiman kehittämisen lähtökohtana on selkeys ja helppokäyttöisyys. Priiman suunnittelussa tavoitteena on tehdä johdonmukaisia ja helposti ymmärrettäviä toimintoja, joissa toistuu samanlainen käyttökokemus. Opittuaan käyttämään hyvin yhtä toimintoa käyttäjä oppii helposti toisen vastaavan. Tästä olemmekin saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta. Erityisesti kurssien rakentamisen helppoutta on kiitetty.

Vaikka järjestelmän käyttäminen on helppoa, tarvitaan silti tueksi ohjeita ja vinkkejä, jotta siitä saadaan kaikki tavoitellut tehot irti: kaikkea ei tarvitse keksiä itse, vaan haluamme tarjota asiakkaillemme tarvittavaa tukea, ohjausta ja koulutusta Priiman tiimoilta. Siksi olemme tuoneet Priiman käyttäjien tueksi ohjekeskuksen, jonka avulla haasteellisempien ominaisuuksien kanssa pääsee nopeasti liikkeelle.

Ohjeita Priiman käyttöön

Ohjekeskuksen ohjeet on jaettu Priiman valtuustasojen mukaan eli sen mukaisesti, mitä käyttäjä voi tehdä Priimassa. Näitä valtuustasoja ovat

  • kursseille osallistuminen,
  • kurssien perustaminen,
  • raporttien seuraaminen ja
  • ympäristön hallinnointi.

Käytännössä ohjeet kohdistuvat siis oppijalle, kurssien hallinnoijille ja kouluttajille, raporttien seuraajille sekä koko ympäristön hallinnoinnista vastaaville. Kullekin kohderyhmälle on koottu heidän tarpeitaan vastaava ohjekokonaisuus. 

Opiskelijalle on ohjeita oman oppimisensa etenemisen seuraamisesta kokonaisuutena ja yksittäisten kurssien osalta. Samoin tarjolla on ohjeita Priiman vuorovaikutustoiminnoista. Kurssien hallinnoijille ja sisällöntuottajille on kattavat ohjeet sisällön tuottamisesta, kurssien hallinnoinnista ja opiskelijoiden ohjaamisesta.

Omat ohjeensa on myös raporttitoiminnoista, joita voivat käyttää kurssien ja ympäristön hallinnoijen lisäksi esimerkiksi henkilöstöhallinnosta vastaavat ihmiset. Ohjeiden avulla kurssien edistymistä ja käyttäjäraportteja voi seurata helposti ja laatia tarvitsemansa räätälöidyt ja oikeille käyttäjille kohdennetut raportointitoiminnot.

Ympäristön hallinnoija vastaa asetuksista, joilla ympäristön toimintaa säädellään: käyttäjätunnusten hallinnoinnista, ympäristön ulkoasun asetuksista, kirjautumistapojen valinnasta ja monista muista. Ohjekeskuksen avulla hallinnoija saa nopeasti yleiskäsityksen tarvitsemistaan toiminnoista ja voi valita omalle organisaatiolleen sopivat asetukset Priima-ympäristöön.

Kehittämistyö jatkuu

Ohjeet koostuvat tekstistä, näyttökuvista ja videoista. Ohjeiden laatiminen jatkuu edelleen aktiivisesti, joten toivommekin palautetta ja kehittämisehdotuksia asiakkailtamme nykyisistä ohjeista. Hyödynnämme ohjeiden täydentämisessä myös Priiman helpdeskiin tulleita pyyntöjä.

Ketterä kehittäminen ulottuu meillä tietysti myös ohjekeskukseen. Nyt työn alla on englanninkielinen versio, mutta teemme myös muita uudistuksia vähitellen saatujen palautteiden ja käyttökokemusten pohjalta. Toinen suunnitteilla oleva uudistus muuttaa ohjekeskuksen toimintaa Priima-käyttäjien rooleja huomioivaksi: kukin käyttäjä saa näkyviin vain ne ohjeet, jotka liittyvät hänen toimintaansa Priima-ympäristössä. 

Kun Priima kehittyy tiiviisti ja vauhdikkaasti, täytyy myös ohjeiden pysyä kehityksen tahdissa! Jatkossa haluamme tarjota yhä enemmän käyttövinkkejä ja -ideoita uusien ominaisuuksien tiimoilta, ja ohjekeskus mahdollistaa näiden kokoamisen kätevästi yhteen paikkaan.

Seuraava askel: kohti Priima Akatemiaa

Esimerkiksi käyttöönottovaiheessa tarjoamme asiakkaillemme käyttöönottokoulutusta, jota ohjekeskus nyt jo tukee. Tästä ollaan syksyllä ottamassa vielä seuraava uusi askel eli työn alla on upouusi Priima Akatemia, joka edelleen tehostaa meidän koulutus- ja tukitarjontaamme. Mutta tästä lisää tarkemmin sitten syksyllä!

Kesäisin terveisin,
Henna-Riikka, Ville & Priima-tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *