Priimaa kehitetään jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa. Uusien ja jatkokehitettyjen ominaisuuksien ansiosta Priima tarjoaa koko ajan enemmän mahdollisuuksia soveltaa ja toteuttaa joustavasti erilaisia osaamisen kehittämisen prosesseja. Olemme huomanneet, että jopa selkeä ja mutkaton oppimisympäristö tarvitsee oheen ohjeita ja vinkkejä eri rooleissa oleville käyttäjille. Priima Ohjekeskus julkaistiin keväällä ja käyttöohjeet saatiin näin liikkeelle. 

Oppimis- ja koulutusprosessin suunnittelu ja toteutus tarvitsevat kuitenkin välillä enemmän kuin käyttöohjeita tuekseen. Tästä syystä olemme kehittäneet nyt Priima Akatemian, jonka avulla tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden opiskella Priimaa Priimassa.

Priima Akatemian kirjautumissivu

Priima Akatemian käynnistyessä avaamme asiakkaillemme muun muassa seuraavat sisällöt:

  • Ympäristön hallinnoinnin perusteet
  • Ulkoinen sisältö: Embed.ly
  • Priima Switch: Kurssien jakaminen ympäristöjen välillä
  • Verkkopedagogiikan perusteet

Ohjeista käytännön soveltamiseen

Ohjekeskus sisältää peruskäyttöohjeita Priiman käyttöön. Akatemian sisällöissä tarjoamme enemmän vinkkejä ja ideoita soveltamiseen sekä erilaisten prosessien toteuttamiseen. Priima Akatemian avulla on myös helppo kerrata esimerkiksi käyttöönottokoulutuksessa läpikäytyjä asioita sekä perehtyä uusiin toiminnallisuuksiin, joita matkan varrella on tullut. Priima Akatemiassa voi opiskella juuri silloin, kun itselle sopii.

Ketterän kehittämisen toimintamalli ulottuu meillä Priiman tuotekehityksen lisäksi vahvasti myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen. Priima Akatemian ensimmäisessä vaiheessa avaamme palvelun asiakkaillemme, mutta jatkossa Akatemiasta löytyy sisältöä myös Priimasta vasta kiinnostuneille. 

Priima Akatemian kursseilla hyödynnetään esim. videoita.

Priima Akatemia tulee kehittymään vahvasti asiakastarpeiden ja -palautteiden pohjalta, joten kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön, esittää toiveita ja kehittämisideoita. Jokainen kurssi sisältää aina palautemahdollisuuden ja myös Priima Akatemian tiimiin voi olla yhteydessä.

Otetaan yhdessä Priima entistä monipuolisemmin haltuun Priima Akatemian avulla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *