Yhteisöllisessä ja ongelmalähtöisessä oppimisessa ryhmä määrittelee omat oppimistarpeensa ja hakee niihin ratkaisuja yhdessä pohtien ja ideoita kehittäen. Verkko-oppimisympäristö Priima tarjoaa sopivan ympäristön, kun yhteisöllinen oppiminen halutaan toteuttaa verkossa. Viime viikolla julkaistussa Priiman versiossa 1.7 lisäsimme yhteisöllisen oppimisen tueksi joukon uusia työkaluja.

Aiemmin kurssilla vain yksittäisenä toimintona käytössä ollut keskustelu on uudistettu käyttöliittymältään ja toiminnoiltaan, ja sen käyttömahdollisuuksia on laajennettu. Nyt keskusteluja voi lisätä kursseille haluamansa määrän.

Kouluttaja voi koota oppimateriaalia, jossa taustoitetaan oppimisen kohdetta esimerkiksi artikkeleilla ja videoilla ja asetetaan oppimistavoitteita. Kullekin oppimistavoitteelle voi luoda oman keskustelualueen, jossa opiskelijat voivat joko keskenään tai ohjaajansa tukemana vaihtaa näkemyksiä ja pohtia annettua ongelmaa.

Keskustelujen seuraamista tukee Priiman työpöytänäkymä, jossa kaikista keskusteluista näkee yhteenvedon, viimeisimmät viestit ja lukemattomien viestien määrän. Nyt vain keskustelemaan – se on Priimassa helppoa!

Vuorovaikutuksen tueksi lisäsimme kurssille myös Tiedotteet-toiminnon, jolla kurssien hallinnoijat voivat ilmoittaa opiskelijoille ajankohtaisista asioista. Tiedotteet ovat luettavissa kurssin aloitusnäkymässä ja tietysti kootusti Priiman työpöydällä.

Edellä mainittujen kanavien lisäksi käytettävissä on jo aiemmin julkaistu viestikeskus, jossa voi kätevästi käydä kahdenkeskisiä ja ryhmäkeskusteluja, joita ei ole tarpeen liittää tietyn kurssin yhteyteen.

Myös Priima itse on entistä aktiivisempi ja monipuolisempi viestittelijä: se kertoo keskustelujen kulusta, mutta tiedottaa myös muista ajankohtaisista asioista verkko-oppimisympäristössä sähköpostitse. Opiskelija voi valita viestiin mukaan esimerkiksi huomautuksen täydennettävistä tehtävistä ja yhteenvedon uusista hyväksytyistä suorituksista. Kouluttajat puolestaan voivat tilata itselleen esimerkiksi viestin uusista tarkastettavista tehtävistä.

Päivityksessä tuli koko joukko muitakin uudistuksia mm. testeihin, tehtäviin ja SCORM-materiaaleihin. Näistä voit lukea tarkemmin päivitystiedotteesta.

Opitaan lisää yhdessä Priiman avulla!

Syksyisin terveisin,
Ville & Priima-tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *